pověřen Pražským šachovým svazem

pořádá Ing. Miroslav Steimar

 

Memoriál Vladimíra Doležala

 

79. přebor Prahy družstev

v bleskové hře na diktát

 

Systém soutěže: 

 

·         Turnaj pro osmičlenná družstva bez možnosti náhradníků.

·         Hraje se podle diktátu (bílý teď, černý teď, …) tempem 5 vteřin na tah, maximální dělka partie 12 minut.

·         Po vypršení celkového času pro partii budou výsledky nedokončených partií odhadnuty.

·         Systém soutěže (švýcarský nebo ve skupinách, počet kol, případně postupový klíč do skupin pro příští ročník) bude stanoven až podle počtu přihlášených družstev.

·         O pořadí rozhodne součet skóre, vzájemné utkání.

 

Přihlášky:

·         Přihlášky do 14.11.2013 - jen písemně na adresu e-pošty předsedy STK PŠS: kropik@uzis.cz.

·         Přihláška musí obsahovat úplný název družstva.

 

Termín konání soutěže:

·         Sobota 30. listopadu 2013

 

Časový rozvrh soutěže:

·         9.30‑10.00 prezentace družstev – odevzdání soupisky, rozestavění hracích souprav

·         10.00 zahájení turnaje – hry 1. kola

·         Předpokládaný konec nejpozději v 15.30 hod.

 

Hrací místnost:

·         Kongresové centrum – Zimní zahrada (vchody číslo 3 a 4)

Praha 4

5. května 65

·         MHD: metro C - st. Vyšehrad

 

Právo účasti:

·         Všechny registrované šachové oddíly; i neregistrované kolektivy. Družstva nereprezentující registrovaný oddíl budou hrát bez práva postupu.

·         Hostování v družstvech reprezentujících registrovaný oddíl je možné - maximálně však 3 hosté v jednom družstvu.

 

Podmínky účasti:

·         Startovné 400,- Kč za družstvo musí být uhrazeno nejpozději v termínu pro příhlášku (nejlépe zasláním na účet PŠS 227303815/0300, použijte variabilní symbol 35xxxxxx13, kde xxxxxx je nějaká identifikace odesilatele, třeba kód oddílu podle konvencí ŠSČR, a ve zprávě pro příjemce uveďte název turnaje a družstva-družstev). Při nedostavení se družstva nebo jiné diskvalifikační příčině (např. dostavení se bez hracího materiálu) propadá startovné ve prospěch PŠS.

·         Každé přihlášené družstvo je povinno přinést s sebou do hrací místnosti 4 kompletní hrací soupravy. Pokud se družstvo dostaví k prezentaci bez požadovaného materíálu, bude z turnaje vyřazeno.

 

Ceny:

·         Vybrané startovné bude tvořit cenový fond.

 

Ředitel turnaje:

·         Ing. Miroslav Steimar

 

Pražský šachový svaz si vyhrazuje právo možnosti tento turnaj při nedostatečném zájmu zrušit.